fbpx

C A R G O

Built for urban delivery

Vi på Monark Exercise AB har tillverkat cyklar sedan 50-talet, och är kända för att producera hållbara produkter med lång livslängd. Idag pågår ett stort arbete på flera håll för att utveckla fossilfria fordon för olika behov. Samlingsnamnet för syftet med arbetet har kommit att bli ”Last mile” den sista sträckan av en leverans.

PRODUKTER

M O N A R K - C E N T R O

We believe in a user-first mindset

Our bikes are work tools that are designed to work everyday, whatever situation and environment.
We focus 100% on usability. We know that a cargo bike need to work in all sorts of conditions and situations.
We design all our bikes with a “user first” mindset, from ergonomics and kinematics to the smallest details.

B E N E F I T S

Made in Sweden

Our bikes are made in Sweden, by bike builders that sets pride in true craftmanship, innovation and quality

User first approach

Our bikes are work tools
that are designed to work
everyday, whatever situation
and environment.

A supplier to trust

We have a long and
proven history in aftermarket
services and long term
customer relations.

Urban delivery

We truly understand what and for whom our cargo bikes are made for. We know the market needs.
Our bikes are more than “just cargo bikes”. They are a piece of equipment that bring value to our customers business.

M O N A R K - C E N T R O - 2

LAST MILE – ATT VARA SIST ÄR ATT VARA FÖRST

The Last Mile benämns återkommande som den mest kostsamma och ineffektiva delen av hela leveranskedjan. Det senaste decenniet har handeln via digitala tjänster ökat markant, och för generationen födda på 2000-talet har det blivit den primära köpkanalen. Behovet av att besöka en butik för att göra sitt inköp upplevs som krångligt och tidskrävande. Under 2019 gjordes 10% av den svenska handeln över nätet. En siffra som väntas öka markant den närmaste tiden. Var 3:e hushåll handlar idag sina matvaror online.

En av de största utmaningarna världen står inför är att ta fram hållbara transporter som gör minimal miljöpåverkan, samtidigt som slutkunden erhåller en hög servicenivå. Idag sker distributionen av leveranser med lastbilar, mindre budbilar, eldrivna småbilar och cyklar till butiker och konsumenter i stadskärnan.

CENTRO 3 BY MONARK CARGO

CENTRO BY MONARK

Monark Cargos CENTRO 3 är en cykel med ett skåp som tar upp till 1,4 m³. Modellen är ett bra miljövänligt alternativ för smidig distribution av gods i innerstan, som även ger minimal miljöpåverkan. Centro 3 anpassas lätt efter kundens behov av skåp eller flak. Vi ser att distribution i innerstan via just cykel kommer att öka väsentligt. Bland de många fördelarna med just cykeln som redskap finns en låg kostnad, inga fossila bränslen och en smidig framkomst i trafiken.

Med ett ökat flöde av människor och fordon, blir det också allt svårare för företag att sköta distributionen med lastbil och större budbilar. Allt fler städer har för avsikt att göra delar av stadskärnan fri från bilar, antingen helt eller under vissa perioder. Som samarbetspartner till Postnord i över 20 år har vi tillsammans utvecklat cyklarna för deras verksamhet.

Genom utvecklingen av CENTRO 3 visar vi vår pålitliga kunskap kring cykeln som arbetsredskap, men även som kollega i det dagliga arbetet och dessutom på ett miljövänligt sätt.